Anasayfa / Fatma Bayram

Fatma Bayram

Fatma Bayram
Sındırgılı olup Manisa/Soma’da doğmuştur. Pamukkale Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde okumaktadır. Yeni yerler keşfetmeyi, fotoğraflamayı, geri dönüşüm sanatı ile uğraşmayı ve kitap okumayı sevmektedir. Sındırgı’ya dair uzmanlık alanı olan şehircilik ile ilgili konuları ele alarak yazılarına ve çalışmalarına yer verecektir.

Haziran, 2019

  • 10 Haziran

    Sındırgı’nın Değişen Arazi Kullanımı (1990 – 2019)

    Kentler tarihsel süreçte incelendiğinde sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim fiziksel olduğu kadar mekânsal, siyasal, kültürel ve ekonomik olarak da gerçekleşmektedir. Meydana gelen bu değişimlerin en görüleni, değişen ve gelişen ekonomik kaynakların çeşitlenmesi sonucunda tarım sektörünün etkisini kaybetmesi ve zamanla yerini yerleşik alana ya da sanayi sektörüne bırakmasıdır. Bu çalışmada …