Anasayfa / Bilge Nesil Gençlik Derneği

Bilge Nesil Gençlik Derneği

Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat ve Turizm Derneği
Misyon ve Vizyonumuz

Balıkesir Sındırgı Merkezli kurulan ‘Bilge Nesil Gençlik, Bilişim, Sanat ve Turizm Derneği’ özellikle Balıkesir ve çevresinde başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki gençler için eğitim ve bilişim içerikli faaliyetler, sanat ve turizm içerikli faaliyetler, çevre ilgili faaliyetler, yardım içerikli faaliyetler, sosyal, kültürel, tarihi ve spor içerikli faaliyetler, işbirliği ve strateji ile ilgili faaliyetler, dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

Amaçlarına yönelik kendini genç hissedenler için veya kendini genç hissedenlerle beraber çeşitli çalışmalar ve projeler yapmak vazifesi (misyonu) ile kültürel ve tarihi değerleri gözeterek, akılcı, dinamik, itibarlı, etik değerlere bağlı, güçlü ve dinamik bir Sivil Toplum Kuruluşu ufkuyla (vizyonuyla) hareket eder.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Bilge Nesil Gençlik Derneği Logosu [PNG]

a-) Eğitim ve bilişim içerikli faaliyetler

b-) Sanat ve turizm içerikli faaliyetler

c-) Çevre ilgili faaliyetler

d-) Yardım içerikli faaliyetler

e-) Sosyal, kültürel, tarihi ve spor içerikli faaliyetler

f-) İşbirliği ve strateji ile ilgili faaliyetler

g-) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri

h-) Dernek mallarının değerlendirilmesi

I-) Gönüllülerin katkılarının sağlanması

BİLGE NESİL GENÇLİK, BİLİŞİM, SANAT VE TURİZM DERNEĞİ

Derneğin Tebligat Adresi: Kültür Caddesi, No:37-39A Sındırgı/ BALIKESİR

     E-mail: bilgenesilgenclik@gmail.com

İlkelerimiz:

  •  Ayrım gözetilmeden,
  •  Hakkaniyetli ve adaletli davranarak,
  •  İnsanlık onuruna saygıyı esas alıp,
  •  Hesap verebilir ve şeffaflık ilkeleriyle çalışmalarını sürdürülebilir kılar.

 

Hak Temelli Yaklaşım Kapsamında Odak Alanlarımız:

• Gençlik hakları• Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik
• Kadın hakları / Toplumsal cinsiyet eşitliği• Çalışma, adil gelir ve sendika kurma hakkı
• Çocuk hakları• Kent hakkı
• Eğitim ve öğrenim hakkı• Sürdürülebilir kırsal ve insani kalkınma
• Dijital haklar• Çevre ve Ekolojik haklar
• Kültürel haklar• Gelişme Hakkı
• Hayvan hakları• İş Dünyası ve İnsan Hakları
• Engelli hakları
Bilge Nesil Gençlik Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine çalışmalar yürütür.