Sındırgı Kalkınma Platformu, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi, Bilge Nesil Gençlik Derneği, Yeryüzü Melekleri Derneği, Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği, Sındırgı İlçesini Geliştirme Derneği’nin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş Sındırgı’nın kalkınmasını, kalkınmak amacıyla politikalar ve projeler üretmesini amaç edinmiş bağımsız bir sivil toplum platformudur. Platform, kamu sivil toplum işbirliği ile resmi kurumlar, dernekler ve tüzel kişiler bir araya gelerek ortak amaçlar doğrultusunda kurulmuştur. Platformda belli hedef ve amaçları gerçekleştirmek için çeşitli uzmanlar, çalışır ve projeler üretir. Platformun sekreteryasını Bilge Nesil Gençlik Derneği yürütmektedir.

Sındırgı Kalkınma Platformu
İletişim        : platform@sindirgida.com
Sekreterya  :  bilgenesil@sindirgida.com
Kuruluş Tarihi: 2016