Anasayfa / Tarım, Çevre, Orman ve Hayvancılık / Çiftçilik / Sındırgı’da Yaşam Tescilli Markadır

Sındırgı’da Yaşam Tescilli Markadır

Sındırgı’da Yaşam Marka Tescil sürecimiz tamamlanmış olup Marka Tescil Belgemiz Tarafımıza ulaşmıştır.

Sındırgı’da Yaşam’a ait isim, marka ve logolar Sındırgı’da Yaşam’ın tescilli markası olup izinsiz kullanılamaz.
Kullananlar hakkında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K’ye göre yasal işlem yapılacaktır.
Marka No : 2016 22**6 Korunma Tarihi : 01.07.2016

Buna göre ; Sındırgı’da Yaşam’da yayınlanan tüm çalışmalar korumaya tabi tutulmuş, izinsiz kullananlar hakkında gerekli uyarı yapıldıktan sonra ceza davası açılabilecektir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8042&MevzuatIliski=0


556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin Cezai Hükümleri;

CEZA HÜKÜMLERİ

Madde 61/A – (Ek madde: 03/11/1995 – 4128/5 md;Değişik madde: 22/06/2004 – 5194 S.K./16. md.;Değişik madde: 21/01/2009-5833 S.K./3.mad)

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Marka Tescil Belgesinin Örneği

Tescil sürecindeki emeklerinden dolayı Sayın Mustafa Çetin Bey’e Teşekkür ediyoruz.


Not : Bu marka Bilge Nesiller Enstitüsü Üyelerinindir, Üyeler her şeyini her yerde ve her ortamda Dilediği gibi kullanabilirler.

Sındırgı’da Yaşam, Gündem, Haber, Tarım, Turizm, Siyaset konularında, genç ve dinamik yazar ekibiyle çalışmalarına devam edecektir.

Güncelleme: Belgeler ÖRNEK olarak yüklenmiş olup sahteciliğe karşı bazı bilgiler gizlenmiş yada değiştirilmiştir. (21.04.2017)

Dikkatini Çekebilir

TOROS DİYARI DOĞAL ŞEHİR SINDIRGI – 3

Renault 12 için “Dağ Keçisi” lakabı boşuna değilmiş. Özellikle kötü yollar, hatta insanların sadece yol …