Anasayfa / Eğitim ve Bilişim / Dünya Kooperatifçilik Günü

Dünya Kooperatifçilik Günü

Kooperatifçilik Nedir ?
Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği)

Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar:

* Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme
* Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik
* İlkelere dayalı işletmecilik:
1. Gönüllü ve açık üyelik
2. Ortakların demokratik kontrolü
3. Ortakların ekonomik katılımı
4. Özerklik ve bağımsızlık
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6. Kooperatifler arası işbirliği
7. Topluma karşı sorumluluk

KOOPERATİFLER NELER YAPAR ?

Kooperatifler tüm ülkelerde mevcuttur ve Dünya genelinde 1 milyardan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Birçok farklı biçimde ve tüm sektörlerde faaliyet göstermektedirler.
Kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avantajına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araçtırlar. Ayrıca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağlamada önemli katkılarda bulunmaktadır.
Kooperatifler; bireylerin, özellikle yoksul insanların, tek başlarına elde etmeleri zor olan ürünler ve hizmetler için katma değer yaratırlar. Bu durum, ortaklara ait kaynakların birlikte verimli şekilde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.
Kooperatifler ayrıca küresel ekonomik fabrikada önemli bir dişlidir. Ticaret hacimleri, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin garisafi yurtiçi milli hasıla rakamlarının % 3-10’u oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük 300 kooperatifine ait bilgilerin derlenmesiyle oluşturulan ICA Kürsel-300 projesine göre 2008 yılında kooperatiflerin toplam ciroları 1,6 trilyon Dolar’a ulaşmaktadır. Sadece bu 300 kooperatifin ciro toplamı, dünyanın 9. büyük ekonomisinin garisafi yurtiçi milli hasıla rakamıyla başa baştır.

KOOPERATİFLER

* Sürdürülebilir Bir İş Modelidir.
* Yerel Ekonomileri Güçlendirir.
* Yaşam Şartlarını İyileştirir.
* İnsanlara Sorumluluk Kazandırır.
* Katılımcıdır.

KOOPERATİF ETKİ

Kooperatifler tüm dünya genelinde yaklaşık 1 milyar ortağa sahiptir. Dünyadaki en büyük 300 kooperatifin 2008 yılı toplam cirosu 1,6 trilyon dolardır.
Kooperatifler yoksulluktan çıkışın yoludur. kendine özgü modelleri ile; kadınlar, yerli halk ve diğer zayıf gruplar için karşılaştırmalı üstünlük sağlar.
Finansal kooperatifler yaklaşık 857 milyon insana ya da dünya nüfusunun % 13’üne hizmet etmektedir. bu kooperatifler, dar gelirliler için -küresel olarak günlük 2 dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşayan 80 milyon müşteriye hizmet etmektedirler.- en büyük mikro finans hizmeti sağlayıcılarıdır.
Dünya kredi birlikleri konseyi çatısı altında 49.000 kredi birliği 96 ülkede 177 milyon ortağa hizmet etmektedir.
Kore’de su ürünlerinin %70’ini; brezilya’da tarımsal ürünlerin %40’ını; bolıvya’da tasarrufların %25’ini; kolombiya’da sağlık sektörünün %25’ini; singapur’da perakende sektörünün %55’ini, danimarka’da %35’ini ve macaristan’da %15’ini kooperatifler karşılamaktadır.
Bangladeş’te kırsal elektrik kooperatifleri 28 milyon insana hizmet sağlamaktadır;
ABD’de 900 kırsal elektrik kooperatifi ülkede elektrik dağıtım hatlarının nerdeyse yarısına sahiptir ve 37 milyon insana hizmet etmektedirler.
Kooperatifler kırsal kalkınmada büyük bir rol oynarlar tahminlere göre küresel tarım ürünlerinin %50’sinin kooperatifler aracılığıyla pazarlanmaktadır.
Tarımsal kooperatifler, ekonomik üretime kadınların da katılmalarını teşvik ederek gıda üretiminin ve kırsal kalkınmanın artmasını sağlarlar.
Tarımsal kooperatifler sürdürülebilir tarımsal uygulamalar kullanır ve gıda güvenliğine katkıda bulunur.
Kooperatifler, karşılıklı sigorta şirketleri aracılığıyla sağlık sigortası, hayat sigortası, mülkiyet/hasar sigortası şeklinde sosyal güvence sağlarlar.

Sındırgı İçin Kırsal Kalkınmada Kooperatiflerin Önemi

Kooperatif Sındırgı gibi kırsal nüfusa sahip olan coğrafyalar için çok akıllıca bir kalkınma metodudur. Belki geçmişte kötü örnekleri olabilir ancak iyi bir yönetim olduğunda kooperatifçilik özellikle kırsal kalkınma ve köylerin gelişimi için çok önemlidir. Bizler Bilge Nesiller olarak belediye başkanı ve kaymakam bey ile yaptığımız görüşmede kooperatifçiliğin önemini ve özendirilmesi gerektiğini özellikle vurguladık.

Yazar: Bilge Nesil Enstitüsü

Balıkesir merkezli kurulan ‘Bilge Nesil Enstitüsü’ özellikle Balıkesir ve çevresinde başta olmak üzere çeşitli çalışmalar ve projeler yapmak vazifesi ile kültürel ve tarihi değerleri gözeterek, akılcı, dinamik, itibarlı, etik değerlere bağlı, güçlü ve dinamik bir Sivil Toplum Kuruluşu ufkuyla hareket eder. Sındırgı Araştırmaları için Takipte Kalın!

Dikkatini Çekebilir

BELEDİYE VE MUHTARLIĞI KAZANANLARA VE KAYBEDENLERE

Teşekkür ve Etkili Bir Başlangıç: Seçimi kazandığınız için tebrikler! İlk adım olarak, destekçilerinize ve seçmenlere …