Anasayfa / Sındırgı Araştırma ve Tanıtım / Değerlerimiz / Geçmişimizi Bilmek: Düğüncüler Tarihi -1

Geçmişimizi Bilmek: Düğüncüler Tarihi -1

GEÇMİŞİMİZİ BİLMEK DÜĞÜNCÜLER KÖYÜNÜN TARİHİ
Giriş: Eskiler Osmanlı dağı taşı yazmış derlerdi, aynen söylendiği gibi Osmanlıda dağ tas, toprak, hayvan, dere,tepe her şey sayılmış ve kayıt altına alınmış.

Açıklama: Kendilerinin nereden geldiklerini, soylarının nereye dayandığını bilmek isteyenlere aile büyüklerinden ailenin geçmişiyle geçmişi anlamak, şimdiyi bilmek ve geleceği öngörmek için buyurun o zaman;

Coğrafi Konumu: Balıkesir il merkezine 109 km, Sındırgı ilçesine 50 km uzaklıktadır. Kuzeyinde Dedeler Kürendere , doğusunda Pelitören ve Karacalar, güneyinde Mumcu ve Çırpılcı , batısında ise Çamalan’ı Düvertepe (Çörüm) Köyleri bulunmaktadır.

Tarihi: 1.* Hüdavendigar (Bursa) eyaleti, Karesi (Balıkesir) sancağı, Sındırgı kazası Düğüncüler Karyesi (Köyü) halkının 11.YY Orta Asya’dan göç ve göçebe hayat yaşayan Oğuzlar (Türkmenler) İran’dan geçerek, 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya gelip Anadolu’nun İslamlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında,göçebe hayatını sürdürüp ilk kurulus yerinin simdiye Köye ceyrek saat uzaklikta ki Eski köy denilen yerdir.

2.**Bölgede Çavdar, Avşar, Yağcıbedir, Çepni ve Karakeçili Yörükleri mevcut olsa da, köye gelen Yörükler Söğüt-Domaniç dolaylarından göç etme nedeniyle, Oğuzların, Boz-ok Kolunun, Kayı Boyunun, Karakeçili Aşiretine mensup olma olasılığı çok yüksektir. Bundan dolayı Osmanlı Devletini kuranlarla doğrudan akraba sayılabilir.

3*** (II. Mahmut dönemi): 1831 yılında asker ve vergi yükümlülerini belirlemeye yönelik olarak yapılan nüfus sayımında ve
(Abdülmecit dönemi ): 1844 yılında nüfus belgesi verilecek nüfusu tespit etmek amacıyla yapılan nüfus sayımında;

☆Düğüncüler mera ve otlaklara bağlı olarak kurulmuş yerleşmelerden olduğu Göktepe (Fener ) Dağlarının , yayılış alanı eteklerinde bulan bu toprakların bulunduğu yerlere kurulduğu belirtilmiştir.

1953 Devlet Arşivlerindeki ilk resim : Balıkesir – Sındırgı – Düğüncüler

☆Köy Düğüncüler ismini Yapılan Ekonomik Faaliyetlerden almıştır.
*Düğüncüler Sındırgı ve Köyleri arasında Koyunlucukta 1. Bağcılıkta 3.sıradadır.
Köyün ismi ilk kayıtlarda ☆M.1700 yılında Avarız Defterlerinde Nüfusu 7 Hane (Sadece Aile Reisleri sayılmış)
☆1239 Numaralı Nüfus Defteri M.? Nüfus 123
Muhtar Sayısı 1 (Muhtarın mesleği çiftçi (RENÇBER) olarak yazılmıştır ve Kayıtlarda İlk Muhtarın adı “Muhtar-ı Karye orta boylu ak sakallı ALİKETHÜDAOĞLU HACI ALİ” dir Hane No: 1-1 )
Rencber Sayısı 34 İmam Sayısi 1
(İmamı mesleği (rençber) olarak yazılı)
İhtiyar 1
Hatip 0
Talebe 1 Redif 9
Diğer Askeri Rütbede olanlar 3
Esnaf ve Zanaatkar Sayısı Demirci 1

Umumu nüfus Tahriri velayeti kaza şehir ve köyler ihtiyatıyla Türkiye Nüfusu – 1928
1856 Düğüncüler Camisi vakfeden ve yaptıranların Beraatı

4.** **Camiyi yaptıranlar, tevcih, berat, hitabet, Ali ibn Hacı İsmail, Mustafa ibn İsmail, Düğüncüler Karyesi Camii Vakfı (Sındırgı) 1272/1855-1856

(Yazmaya Gelecek yazımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz)


KAYNAKÇA :
16. yüzyılda Tahrir Defterleri,
17. ve 18. yüzyılda Avarız Defterleri,
19. yüzyılda Nüfus defterleri, Temettuât Defteri ve salnameler

Yazar: Yahya Oruç

Balıkesir ili Sındırgı İlçesi Düğüncüler Mahallesi doğumlu yazar, memleket üzerine yazıları okurlarıyla buluşacaktır. Takipte Kalın!

Dikkatini Çekebilir

Sındırgı’da Yaşam Üzerine – 1

Sındırgı, yaşama enerjisinin ve sevincinin yeşermesi için uygun bir topraktır. Bu şirin ilçe, doğasıyla ve …