Anasayfa / Sındırgı Araştırma ve Tanıtım / Geçmişimizi Bilmek: Düğüncüler Tarihi -2

Geçmişimizi Bilmek: Düğüncüler Tarihi -2

Köklerimiz (Geçmiş) Arapça nefs kelimesinden gelen nüfus “nefis, ruh, can, hayat” anlamlarına gelmekle birlikte daha çok bir coğrafyada yaşayan insanlar için kullanılmaktadır.

Büyük Dedelerimizin (1840/1841) Eşkâllerinin, Oturduğu Mahallenin, Sahip Olduğu Malların Bilgisini Veren, Özetle Aile Büyüklerinin Sosyal ve İktisadi Hayatına Dair Bilgiler.

1- HARAP OLAN KÖYLER ;
KÖYÜN ADI: Diğer Eski Köy
HANE (NEFER): 12
KONUMU: Düğüncüler karyesine çeyrek saat
ARAZİSİNİ KULLANAN KÖY: Düğüncüler (sadece Hane Reisleri sayılırmış)
*Buna göre hiçbir şekilde Köyümüzün isminin (Düğüncüler) isim değiştirmeden günümüze kadar geldiği görülmektedir.

2- SÜLALE/AİLE LAKAPLARI

Hasanoğlu,Hacıosmanoğlu Öksüzalioğlu, İsaoğlu , Musaoğlu , Alikethudaoğlu , Çobanoğlu , Dülgeroğlu Hacıhaliloğlu , Kocaibrahimoğlu , Monlaahmedoğlu ,
Akçemustafaoğlu,Kırcaalioğlu,Alibeşoğlu ,Kırcaibrahimoğlu,Araboğlu ,Kırhaliloğlu, ,Kocaalioğlu ,Bozhasanoğlu Kocamustafaoğlu, Hacımusaoğlu, Kösealioğlu ,Hacıoğlu ,
Monlahaliloğlu,Hacısüleymanoğlu,
Musakethudaoğlu,Hüseyinoğlu,Osmanoğlu
,İmamoğlu,Poyrazoğlu,İşoğlu ,Süleymanoğlu,
Ahmedoğlu ,Karamustafaoğlu, Akbaşoğlu, Karasakaloğlu, Tarbatlıoğlu ?, Bitaloğlu ??

☆ (Buyrun Hem Anne Hem Baba tarafından büyük dedelerimizi öğrenmeye e-devlette)

3-TARIMSAL FAALİYET ÇEŞITLILİĞİ
Hane sayısı 64
Toprağın Dağılımı TARLA Dönüm 1.823,5
•Tarlaların Büyüklerine Göre SINDIRGIDA 16.
Toprağın BAĞ Dönüm 124,25
Bağ Sahibi Hane SAYISI 57
Bağın Dönümü Başı 0,45 (Kuruş)
Sebze/Meyve Bahçesi Dönüm 0 (yok)
•(Bağların Ortalama Büyüklükleri 0,5 – 5 Dönüm Arası ve 1 Dönüm 2 evlek olarak belirlenmiştir.)

4-TARLA İŞLEMELERİN SAYISI
Küçük Tarla İşletme Sayısı 6
Orta Tarla İşletme Sayısı 52
Büyük Tarla İşletme Sayısı 6
Topraksız Hane Sayısı 0
Hane başı Ortalama Dönüm 28,5
Ekili Olan Tarla Oranları % 34
Ekili Olmayan Tarla Oranları % 66
Orman Sahası Büyüklüğü 12.354 (ha)
Tarlaların Ortalama Büyüklüğü 2,5
Tarlanın Dönüm Değeri 0,0084 Krş
Tarlaların Toplam Değerleri 15,342 Krs

1953 – Düğüncüler

5-BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Camus Cinsinden Sayısı 0
(camus cinsi yetiştirilmediği görülmektedir.)
Sığır Cinsinden Sayısı 150 Adet Değeri 13.575 Kuruş
Keçilerin Sayısı 280 Adet
Değeri 5.620
Keçi Bulunan Hane Sayı 12
Koyun Sayısı ve Dağılımı 496 Adet
Değeri 12.375
Koyun Bulunan Hane Sayısı 17
Binek Hayvanlarının Sayısı 49
Arı Kovanlarının Sayısı 43
Değeri 490 Krş.
Hane Sayısı 18

6-VERGİ DURUMU
Vergi- yi Mahsusa Hane Sayısı 64
Hane Başına Düşen Vergi M. 103,1 Krş.
Kişi Başına Düşen Vergi 102,9 Krş.
Muaf Hane 7
Kazancı Olmayıp Vergi Vermeyen Hane 9
Kazancı Olmayıp Vergi Veren Hane 3

7-VERGİDEN MUAF OLANLAR
Muhtar 1 (Muhtar olmağla salyane (vergi) alınmaz.)
Sabi 1 (üç yaşın altındaki erkekler)
Amel-mande 0 (iş yapamaz durumda olanlar)
Şabb-ı emrad 1 (Sakalı ve bıyığı çıkmamış olan hane sahibi gençler )
Alil 0 (kör, sakat, hasta’)
Yetim 0 (babası olmayan)
İhtiyar (yaşlı) 0

Kalın Saglıcakla (Tarihimizi Yazmaya Gelecek Hafta Kaldığımız Yerden Devam)

KAYNAKÇA :
16. yüzyılda Tahrir Defterleri,
17. ve 18. yüzyılda Avarız Defterleri,
Sındırgı’da Yaşam http://sindirgida.com/
19. yüzyılda Nüfus defterleri, Temettuât Defteri ve salnameler ilgili Tezler
Cumhur Başkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı A.
Güncel Araştırmalar Işığında Sındırgı Sempozyum Bildirisi Ekim 2017 Oğuz YASAR

Yazar: Yahya Oruç

Balıkesir ili Sındırgı İlçesi Düğüncüler Mahallesi doğumlu yazar, memleket üzerine yazıları okurlarıyla buluşacaktır. Takipte Kalın!

Dikkatini Çekebilir

SINDIRGI TOROS PİYASASI-4

Renault 12’yi Satmak Kolaydır. Araçların kilometre sayacı 99.999’u gösterdikten sonra sıfırlanır ve yeniden başlar. Alıcılar …