Anasayfa / Sındırgı Araştırma ve Tanıtım / Şerif Paşa Kimdir ve Sındırgı’ya Neden Gelmişti?

Şerif Paşa Kimdir ve Sındırgı’ya Neden Gelmişti?

Merhabalar, Sındırgı’da Yaşam – Sındırgı’nın Dijital Hafızası olma yolunda ilerlerken bu yazımızda da Sındırgı’yı imar eden Şerif Paşa’yı araştırmalar ışında hazırladık. Keyifli okumalar dilerim.

Şerif Paşa Kimdir ve Sındırgı’ya Neden Gelmişti?

Öncelikle Ataları Kimdir?
Çavdaroğlu Halil Ağa, dört beş asır evvel Asya’dan Anadolu’ya hicret eden Çavdarlı Reislerindendir. Bir müddet Bilecik, Söğüt ve (Susurluk) Karaköy’de ikamet etmiştir. Aslen Halil Ağanın çocuklarından olan Seyyit Mehmet Şerif Paşa, Sındırgıve Bigadiç Yetkili Vergi Memurluğu, 1828 Rus Harbine maiyetindeki askerlerle katılmış ve İstanbul’da Sultan Kethudalığı (Kahya) gibi devlet memurluğu görevleri yapmıştır. Hükümranlığı 1823-1861 yılları arasında ola Sultan Abdülmecit Han, paşalık unvanı vermiştir.

Mehmet Şerif Paşa Kimdir?
Mehmed Şerif Paşa, XIX. yüzyılda yaşamış Paşa unvanlı bir Mutasarrıftır. Aslen Balıkesir hanedanından olan Mehmed Şerif Paşa devletin çeşitli kademelerinde çalışmış, Kapıcıbaşı ve Şam
mütesellimliklerinden sonra 1270/1854’de mir-mirân olmuştur. Uzun yıllar Karesi Sancağı Mutasarrı görevinde bulunan Mehmed Şerif Paşa ömrünün son iki yılını Kars Sancağı’nda geçirmiştir. Kars’a geldikten kısa zaman sonra 1861’de vefat etmiştir. (Mutasarrıf; Tanzimat’tan sonra bir sancağın (liva) en büyük mülkî amirine verilen san. Osmanlı Devleti’nde ülke, vilayet, sancak, kaza, nahiye olmak üzere idarî birimlere ayrılmıştı. “Vilayet”in başında “vali”, “sancak”ın “mutasarrıf”, “kaza”nın “kaymakam”, “nahiye”nin ise “nahiye müdürü” bulunuyordu. Mutasarrıfın rütbesi kaymakamdan büyük, validen küçüktü.)

Paşa’nın zevcesi ve yedi sekiz yaşlarında bir oğlunun Kars’ta bulunduğu, geri kalan aile efradının ise İstanbul’da yaşadığı anlaşılmaktadır.

Şerif Paşa’nın 1251/1835 Balıkesir doğumlu Mahmud Celâleddin, 1255/1839 Balıkesir doğumlu Ahmed Şükrü ve 1265/1849 İstanbul doğumlu Mustafa Nizameddin adlı üç oğlu tespit edilmiştir. Oğullarından Ahmed Şükrü Rumeli Beylerbeyi payeliği almıştır.

Şerif Paşa; cami için Sındırgı ovasında kendisine koruluk ve çiftlik olarak belirlediği araziyi cazip görüp Midilli adasından getirttiği Rum ustalarına Koca Camii (Şerif Paşa Camii ) şerif paşa hamamı ve medreseyi 1834’de yaptırmıştır. Paşa’nın vilayetin pek çok yerinde mülkü bulunurdu ve Sındırgı Kazasında müzayede değeri 150.000 kuruş olan Bazarköyü Çifliği mevcuttur.

Son olarak Şerif Paşa’nın torunu Mithat Şükrü ÇAVDAROĞLU, (D:1927-Ö:1984) 1947-1954 yıllarında Sındırgı Belediye Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra Balıkesir (1961-1965) ve (1969-1973) Cumhuriyet Senetosu Balıkesir Üyesi (1979-1980) olmuştur.

Not: Sındırgı’ya eserler bırakmış, son 2 yılını Kars’ta geçiren Seyyit Mehmet Şerif Paşa ile torunu olan (yani Seyyit Mehmet Şerif Paşa’nın oğlu Ahmet Şükrü Paşa’nın oğlu olan) ve (Doğum: 1874- Vefat: 1958) Mehmet Şerif Paşa ile karıştırılmamalıdır.

Gazete küpüründeki Torun Mehmet Şerif Paşa. Yani makalede belirtilen ve son 2 yılının Kars’ta geçiren Seyyit Mehmet Şerif Paşa oğlu Ahmet Şükrü Paşa’nın oğlu olan Mehmet Şerif Paşa dan bahsediyor gazete kupürü

Yazar: Mustafa Çetin

Mustafa Çetin, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 'Orman Yüksek Mühendisi' olarak çalışmaktadır. Ormancılığın SosyoEkonomisi ve kırsal kalkınmayla ilgilenmekte olup Doğa ve Sındırgı yazıları ile Sindirgida.com sitemize katkı sağlayacaktır. Kendisinin Sındırgı ve çevresini tanıtan anlatan "Bir İlçede Tarih, Kültür ve Tabiat; Sındırgı" kitabı mevcuttur.

Dikkatini Çekebilir

TOROS DİYARI DOĞAL ŞEHİR SINDIRGI – 3

Renault 12 için “Dağ Keçisi” lakabı boşuna değilmiş. Özellikle kötü yollar, hatta insanların sadece yol …