Anasayfa / Tarım, Çevre, Orman ve Hayvancılık / Sındırgı’da Orman ve Ormancılık

Sındırgı’da Orman ve Ormancılık

SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GENEL DURUMU

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü 10.07.1951 tarihinde kurulmuş olup, ilk kurulduğu yıllarda Bulak, Seydan, Ulus ve Bigadiç olmak üzere 4 adet bölge Şefliğinden teşekkül etmiş ve daha sonra bugünkü 6 adet (Bulak, Düğüncüler, Seydan, Sındırgı, Ulus ve Yüreğil) Orman İşletme Şefliği şeklini almıştır.

Genel coğrafi konumu olarak, Sındırgı İşletme Müdürlüğü, Balıkesir İli Sındırgı İlçesi hudutlarını içine almaktadır. Ancak Sındırgı ilçesine bağlı Gözeren ve Akçakısrak mahalleleri İşletme sınırları dışında kalmakta, buna karşılık mülki olarak Gördes İlçesinin Çiçekli Beldesi İşletme sınırları içerisinde kalmaktadır. Ege ve Marmara ikliminin geçiş noktasında bulunan bir iklimi vardır. Sındırgı İşletme Müdürlüğü hudutları dahilindeki ormanları meydana getiren ağaç türleri; Karaçam, Kızılçam, Meşe, Kayın ve tamamı dikim olan Fıstıkçamıdır. Sındırgı İşletme Müdürlüğü sınırları içinde 2017 yılı İtibariyle Sındırgı İlçesine bağlı toplam 74 adet mahalle vardır. Bunların 6 adedi merkez mahalle, 68 adedi kırsal mahalledir. Orman Kanununa göre  (6831) 37 adet orman mahallesi ve 31 adet ormana bitişik mahalle varken 6 adet de merkez mahalle vardır.

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğümüzdeki arazilerin yapısı genelde dağlık olup Andezit ve Dazit, ova kısımları Alüviyon ve Kuaterner, bazı akarsu havzaları volkanik sahra tabakalı neojenden teşekkül etmiştir. Genelde volkanik ve metamorfik kitlelerin karışımından ibarettir.

Ulus Dağı (1769), Fenertepe, Çiçekli Tepe, Aynalı Tepe, Dikmen Tepe, Dedekıran Tepe, Kepez Tepe, Kertil Tepe bulunmaktadır. Önemli akarsulardan Sek dere, Sakarı deresi, Kıran dere, Küren dere, Değirmen dere, Cüneyt Çayı ve Simav Çayı bulunmaktadır. Sındırgı’nın Önemli ovaları; Sındırgı ovası, Yaylabayır ovası, Küçükbükü ovası, Alacatlı ovası ve Gölcük ovası olarak sıralanabilir.

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğün yangına 1. derecede hassas bölge olup, İşletme Müdürlüğü bünyesinde 6 adet yangın gözetleme kulesi, 9 adet İlk Müdahale Ekibinin konuşlandığı(Sındırgı, Bulak, Düğüncüler, Hisaralan (Kaplıca), Gölcük, Kertil, Kınık, Yüreğil ve Yaylabayır) ve faal olarak 3 adet Orman Ürünleri Son Deposu(Taştepe, Kocadüz ve Karagedik) bulunmaktadır.

 

İşletme Şefliği Adı
Kuruluş

Tarihi

Koru ( Ha)
Toplam Ormanlık
Açıklık Alan
Genel Toplam
Ormanlık Alan %
Normal
Bozuk
Bulak
01.06.1948
6,656.6
1,183.3
7,839.9
3,102.7
10,942.6
71.6
Düğüncüler
05.11.1964
10,969.2
1,384.8
12,354.0
7,037.9
19,391.9
63.7
Seydan
01.06.1948
9,764.1
6,306.2
16,070.3
9,281.0
25,351.3
63.4
Sındırgı
05.11.1964
8,791.8
5,754.5
14,546.3
21,950.4
36,496.7
39.9
Ulus
01.06.1948
11,122.9
2,511.5
13,634.4
7,311.1
20,945.5
65.1
Yüreğil
05.11.1964
7,770.2
3,116.5
10,886.7
10,498.5
21,385.2
50.9
TOPLAM
55,074.8
20,256.8
75,331.6
59,181.6
134,513.2
56.0

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü genel alan Amenajman Planına Göre genel alanı 134.513 ha. olup, bu alanın 75.331 ha’ı ormanlık, 59,182 ha. ise açıklık alandır. Sındırgı Orman kaynaklarının 2017 yılı itibariyle şefliklere dağılımı ve genel toplamı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yazar: Mustafa Çetin

Mustafa Çetin, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 'Orman Yüksek Mühendisi' olarak çalışmaktadır. Ormancılığın SosyoEkonomisi ve kırsal kalkınmayla ilgilenmekte olup Doğa ve Sındırgı yazıları ile Sindirgida.com sitemize katkı sağlayacaktır. Kendisinin Sındırgı ve çevresini tanıtan anlatan "Bir İlçede Tarih, Kültür ve Tabiat; Sındırgı" kitabı mevcuttur.

Dikkatini Çekebilir

Yörüklerin Toprak Küpler ile Sulama Sistemi

Yörüklerin doğal ve pratik yaşama metotlarından biri de toprak kaplar ile %100 su verimli sulama …