Anasayfa / Bilge Nesil / Yağcıbedir Yörükleri ve Doğal Yaşam Felsefesi

Yağcıbedir Yörükleri ve Doğal Yaşam Felsefesi

Yörük kelimesi yürüyen kelimesinden türemiştir, yani yörükler, dağlarda ormanlarda tabiatın içinde yaşar ve gezer. Bu sebeple doğaya zarar vermeden doğanın da imkanlarından faydalanarak günlük ihtiyaçlarını karşılarlar. Mesela yaşadıkları çadırı keçi kılından, dokudukları halıların ipleri koyun yönünden, boyası bitki kökündendir. Yine aynı şekilde kap kaçakları da topraktan pişmiş güveç küp testi bardak saklama kapları gibi toprak ürünlerdir.

     Yağcıbedir yörükleri, geleneksel ekolojik bilgiyi ve etno-botanik bilgiyi geliştirerek geleceğe aktarmışlardır.

   Bugün Sındırgı’nın tüm Yörük köylerinde atadan kalma tohumlar ve doğal beslenme usulleri yaşayarak korunmaktadır.

     Sındırgı zengin bitki coğrafyası, yörük kültürünün korunduğu yaylaları, ormanları ile keşfedilmeyi bekleyen bir cennettir.

OSMANLI’NIN “YAYCI BEDÜRLÜ YÖRÜKLERİ”

     Devlete yay yapmakla vergilendirildikleri için “Yaycı” adını alan bu aşiret, zamanla diğer Yaycı Yörükleri’nden ayrılmak için “Yaycı Bedürlü” ve “Yağcı Bedürlü” ismi ile anılır olmuştur. Karasi Sancağı’na bazı şer-i sicil kayıtlarında ve Tapu Tahrir Defterleri’nde “Yağcı Bedürlü” isminin yanısıra “Yayıcı Bedürlü” veya “Yayacı-Yaylakçı Bedürlü” gibi kayıtlara rastlanıyor ise de, yazan kişilerin hatası olarak değerlendirilmelidir.

     Dulkadirli Türkmenleri’nin bir bölümü olan Yaycı Yörükleri’nin bazı oymakları “Evlad-ı Fatihan” ünvanıyla diğer birçok aşiret gibi Rumeli’ne geçirilerek Avusturya ile yapılan savaşlarda asker olarak görevlendirilirler.

Balıkesir’de Yağcıbedir Yörüklerinin  Yerleşim Yerleri

     Her ne kadar Ahmet Vefik Paşa iskânı ile bütün aşiretlerin iskânları sağlanmışsa da, Yağcıbedir Yörükleri’nin kesin iskânlarının 1915 yılına kadar bile tam sağlanamadığını görmekteyiz. Diğer yandan 1915 yılına ait Karasi Sancağı Meclis-i Umumi tutanaklarında Eğridere ve Eşmedere civarında en az 600 hanenin henüz iskân edilmediği anlaşılıyor.

     Bugün Sındırgı civarında hemen hemen her köyde  yağcıbedir yörükleriin en somut yaşayan kültürü Yağcıbedir halıları üretilmekte ve bu kültür yaşatılmaktadır.

     Osmanlı Devletinin kurucularından yer alan Karakeçili Yörükleri ile karışık halde yaşayan Yağcıbedir Yörükleri Sındırgı ve çevresinde 3000 yıllık kadim kültürlerini devam ettirmektedirler.

Sındırgı Kalkınma Platformu, Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği, Bilge Nesil Gençlik Derneği, Yeryüzü Melekleri Derneği ortaklığında, Yörük kültürünün en güzel korunduğu Balıkesir’in cennet köşelerinden Sındırgı’da yağcıbedir yörüklerinin hikayesini yaşatmak amacıyla 3000 YILLIK KÜLTÜR; YAĞCIBEDİR HALISINA CAN VEREN KADINLAR PROJESİ için bu bilgiler yörük köylerinde yapılan görüşmeler sonucunda Sındırgı Kalkınma Platformu sekretaryalığını yapan Bilge Nesil Gençlik Derneğince yazıya geçirilmiştir.

Yazar: Muhammet Asil Çetin

Ekonomist olarak öğrendiklerini, beğendiklerini hep Sındırgı için de istemiş, projeler hazırlamış, yazılar yazmış, Sındırgı için hayallerini yarınlara saklamış Sındırgı'da Yaşam proje koordinatörü. Aynı zamanda Bilge Nesil Gençlik Dernek Başkanı ve Gençlik Lideri.

Dikkatini Çekebilir

BELEDİYE VE MUHTARLIĞI KAZANANLARA VE KAYBEDENLERE

Teşekkür ve Etkili Bir Başlangıç: Seçimi kazandığınız için tebrikler! İlk adım olarak, destekçilerinize ve seçmenlere …