Anasayfa / Sındırgı Araştırma ve Tanıtım / Tanınmış Kişiler / İz Bırakanlar ve Manevi Değerlerimiz: Hafız Yaşar Akkuş

İz Bırakanlar ve Manevi Değerlerimiz: Hafız Yaşar Akkuş

~ Her toplumda ve her dönemde topluma ışık saçan, onları yönlendiren ve bilgi sunan bir pınar olmuş, geleceğe hazırlayan yörenin değerleri ve kaynakları vardır.
Bu büyük insanları anlatmak güçtür. Sadece anlatmak değil, anlamak da zordur. Ne yazsanız asıl yazılması gerekenleri yazamadığınızı düşünürsünüz.
Bunlardan birisi de Yöremizin Balıkesir’imizin / Sındırgı’mızın Alimlerinden vefa fedakarlık, hoş görü merhamet ve dostluk abisi Devletlibaba Kur’an Kursu Hocası Hafız Yaşar AKKUŞ hocamızdır.

• Yaşar hocamızı anlamak ve anlatmak, bizim gücümüzü aşar. Hizmet ettiği devrin şartlarını düşündüğünüzde, insan ömrüne zor sığacak tarihi hadiseleri ibretle yorumladığınızda, bizlere intikal eden manevi mirasa nasıl sahip çıktığını ve çıkmamız gerektiğinin de dersini alırsınız. Allah’ın hıfz-u himayesinde olunmadan bu kabil faaliyet ve hizmetlerin verilmesinin mümkün olmadığının idrakini biliriz.

• Yaşar Hocamız çok zor ve çileli zamanlarda okudu ve okuttu. Ona meşakkat yüklü nice hizmet kolay gelmiş ve o hizmetleri büyük bir mutluluk duyarak , kendine bir vazife bilerek her geçen gün daha büyük bir heyecan ve iştiyakla bu dine ve insanlığa hizmet etmiştir.
• Bu esnada da gecesinden, gündüzünden, rahatından, sevdiklerinden hep feragat etmiş , böylesi fedakarlık ancak bir gönül erinin yapabileceği bir iştir.
• Gönlünü, ömrünü bu hizmete sunan ve bu topluma hoş görüyü, örfü, geleneği, adedi, edebi ve ahlakı ve dinini öğrenmede şahsına çok minnet borçluyuz.
• Birçok zorluğa rağmen asla yılmamış ve yanlış yoldaki kişilere iyiliği, güzelliği anlatıp kötülüklerden sakınmaları için nasihatler ederek iyiliği yayma hareketinin gelişmesi ve sürmesi için mücadele etmiştir.

ŞAHSINDAN;
*Din ve İnsanlık hizmetinde olmak, çok büyük çok hassas bir mes’uliyet olduğunu ! Din hizmetinde bulunanın vazifesi kötülükten koruyup iyiliği yaygınlaştırması gerektiğini ..
*Üslup ve had bilmede hocamdan çok şeyi..
*Din üzerinden dünyevi menfaat devşirme yaklaşımlarından titizlikle korunmayı ve uzak durmayı, dinimizi, dolayısıyla da insanlığı korumak, sonsuza kadar şiarımız olması gerektiğini….
*Hangi dayanakla olursa olsun, hiç kimse hiç kimsenin ahiretteki durumunu ve konumunu kesinleştirememeyi….
*Cemaatin tek ve Onun da cami cemaati olduğunu….
*Dini ilimlerle beraber, insani, ruhi, iktisadi, fenni, edebi, teknolojik vs. nice ilimlere, başka lisanlara vakıf olunmasını gerektiğini….
*Haksızlık etmemeyi ve ettirmemeyi haksız karşısında durmayı ÖĞRENDİK …
• Bölgemizde insanlara yol gösteren, manevi rehberlik eden, irşat faaliyetlerini yürüten, insanları iyiliğe ve hoşgörüye davet eden mürşitlerden ve yöremizin ÇINARIDIR kendisi..
• İlimizin , İlçemizin Yöremizin çocuklarımızın ve gençlerimizin, milli ve manevi değerlere saygılı, demokratik değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerine öncülük eden bu doğrultuda vefakarca hizmet yapmış,
• İnsanları felaha davet eden, vatan, millet, bayrak, din konularında kürsülerden kalplere ışık saçan, yaşantısıyla ve yetiştirdiği değerli evlat ve öğrencileriyle örnek olan ,
• Kuran ve Sünnet çizgisinde ilimle, bilgileriyle, davranışlarıyla,yaşantısıyla bizlere rehberlik eden; herkesin gönlünde taht kuran Muhterem Hafız Yaşar AKKUŞ HOCAMI kadirşinaslık ve sorumluluk adına en içten dileklerimle SELAMLIYOR, nice sağlıklı, huzurlu , mutlulu ömürler diliyor, ellerinden hürmetle öperken en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Hafız Yaşar Akkuş Hocam

İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır. Mevlana Celaleddin-i Rumi

Yazar: Yahya Oruç

Balıkesir ili Sındırgı İlçesi Düğüncüler Mahallesi doğumlu yazar, memleket üzerine yazıları okurlarıyla buluşacaktır. Takipte Kalın!

Dikkatini Çekebilir

İşini İyi Yapan ve Temsil Eden Çalışkan Sındırgılılar

Gurbette İşini İyi Yapmaya Çalışanlar ve Temsil Edenler Hayatı yaşanır kılan geçmişteki hatıralarımız, şimdiki yaşadıklarımız …