Anasayfa / Eğitim ve Bilişim / Koca Vali İbrahim Etem Akıncı Bey 130 Yaşında (1. Bölüm)

Koca Vali İbrahim Etem Akıncı Bey 130 Yaşında (1. Bölüm)

Doğru yazım ile İbrahim Etem Bey 1 Mart 1889’da dünyaya gelmiş ve 61 yaşında 11 Mayıs 1950’de vefat etmiştir.
Oğlu Avukat Burhan Cahit Akıncı anlattıklarına göre; “Babam İbrahim Etem Akıncı’nın bilinmeyen taraflarını şöyle zikri de bilirim. Ailemiz asırlar önce Anadolu’dan Rumeli’ye göç etmiştir. Halen Bulgaristan’daki Menli kazasının Bice köyüne yerleşmiş aileden bir kısmı Osmanlı ordusunda Kolağalığı’na kadar yükselmiş ve askerlik mesleğini seçmiştir. Bir kısmında hayvancılıkla ve Çiftlik ile uğraşmıştır. Babam Çiftçi ailenin çocuğudur ve 1 Mart 1889’da doğmuştur.”
“Balkan Harbi’nde ailenin tümü parçalanmış Amerika’ya Anadolu’ya göçmüş ve birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Bu nedenle soy ağacı yapma olanağı sınırlanmıştır. Kalan ailede çok sıkıntılar yaşayıp her şeyini kaybettiği için geçmişi ve üzüntülerini hatırlamamak için eskiye ait soruları cevaplandıramamışlardır. Öyle ki bazen ‘Kapat bunları eskiden kaldı, hatırlamak istemiyorum’ cevabını vermişlerdir. Başka bir neden de babam İbrahim Etem Akıncı 1922’de evlenmiş 5 er yıl arayla 3 oğlu olmuş ve çetin şartlarda idarecilik görevi yapmış olmasıdır. Çocukları da başka yerlerde yatılı okuduğu için ancak tatillerde ve boş zamanlarında sınırlı olarak yakından ilgilenmiş ve bizleri büyüyünce sorduğumuz sualleri kısa cevaplandırmıştır. Geçmişi ve mesleki yaşantısı hakkında bizlere bilgi verememişlerdir. Ancak merhametli, fedakar ve müşrik bir baba olduğunu iftiharla söyleyebilirim.
“Özgeçmişlerinde tahsil durumu ve yaptığı vazifeler yazılı olduğundan burada tekrarlayarak vaktinizi almak istemiyorum. Özetle varlıklı bir ailenin çocuğu olmadığından tahsilini ailenin dışında başka başka yerlerde çeşitli işler yaparak gerçekleştirmiştir ve Selanik Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.”
“Milli Mücadele’deki 1.5 sene gerilla savaş anılarını günlük notları tutarak, “Demirci Akıncıları” adlı hatıra altında toplamış ve eser Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır 3 baskı yapılmıştır.
“Muğla valiliğinden 60 yaşında iken emekliye ayrılmıştır. Aslında İstiklal Madalyası Beratlı babam Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemşiresi, sağ kolu, savaş arkadaşı olup Akıncı soyadını babama kendisi vermiştir.”
“Ben 22 yaşında Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf sınavlarında girmekteydim ki Pederim 11 Mayıs 1950 tarihinde kalp krizinden vefat etmiştir.”
Zorlu İstiklal harbi zamanında at üstünde Dağlarda mücadele vermiş ve uzun dönem Kaymakamlık Valilik görevleri yapmıştır. Bu devlete ve millete yaptığı hizmetleri unutmamak gayesiyle hazırlamış olduğumuz yazının bir bölümü bitti. Akıncı beyi ve Vali Bey İbrahim Etem Akıncı’yı 130. yaş münasebetiyle Rahmetle Yad Ediyoruz.


130. yaş münasebetiyle Rahmetle Yad Ediyoruz.

Yazar: Mustafa Çetin

Mustafa Çetin, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 'Orman Yüksek Mühendisi' olarak çalışmaktadır. Ormancılığın SosyoEkonomisi ve kırsal kalkınmayla ilgilenmekte olup Doğa ve Sındırgı yazıları ile Sindirgida.com sitemize katkı sağlayacaktır. Kendisinin Sındırgı ve çevresini tanıtan anlatan "Bir İlçede Tarih, Kültür ve Tabiat; Sındırgı" kitabı mevcuttur.

Dikkatini Çekebilir

Sındırgı Hakkında Sık Sorulanlar

Balıkesir Sındırgıda deniz var mı? Sındırgı, Balıkesir il merkezine yaklaşık 60 km (45dk – 1 …