Anasayfa / Balıkesir Araştırmaları / Tarihlerle Balıkesir

Tarihlerle Balıkesir

Balıkesir Tarihinde Önemli Duraklar
(Halk Bilimi Açısından)

1080 – Balıkesire ilk Türkmen obaları yerleşmeye başlamıştır.

1099 – Balıkesir yöresindeki Türkmenlerin çok büyük bir kısmı Bizanslılarca kılıçtan geçirilmiştir.

1175 – Balıkesir yöresine Bizans baskınından sonra ikinci dalga Türkmen göçleri yaşanmaya başlamıştır.

1237 – Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev Misya’yı ve buradaki Türkmen obalarını gezmiştir.

1240 – Balıkesir yöresine Moğol istilası nedeniye üçüncü dalga Türkmen göçleri yaşanmaya başlamıştır.

1290 – Balıkesir yöresine Karesi Bey kumandasındaki Türkmen obalarıyla yoğun yerleşim yaşanmıştır. Bu obaların çoğu Danişment yöresi olarak adlandırılan Tokat, Çorum, Amasya, Sivas çevresinden ve Kastamonu ile Sinop civarlarından geldikleri düşünülmektedir. Gelenlerin bir kısmının Çepni olduğu söylenmektedir.

1300 – Balıkesir yöresine Türkmen göçleri devam etmiştir.

1305 – Sarı Saltuk Türkmenleri, Ece Halil önderliğinde Dobruca yöresinden Anadolu’ya geri gelerek Karesi topraklarına sığınmışlardır.

1305 – Karesi Beyliği donanması kurulmuştur.

1310 – Seyyah, İbni Batuta Balıkesiri dolaşmıştır.

1345 – Balıkesir kenti Osmanlıya ilhak olmuştur.

1360 – Tüm Balıkesir toprakları Osmanlıya geçmiştir.

1400 – 1360’larda başlamakla birlikte, Osmanlıların Balkanları ele geçirmesiyle Karesi ilinde yaşayan Türkmen boylarının birçoğu Balkanların çeşitli yerlerine iskan ettirilmiştir.

1430 – İç Anadolu, Toroslar ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinden Türkmen göçleri yaşanmıştır. Tahtacı Türkmenleri bu dönemlerde gelmişlerdir.

1577 – Balıkesir’de büyük deprem yaşanmıştır.

1691 – Güneydoğu ve Halep çevresinden Çepni Türkmenleri Balıkesir çevresine gelerek yerleşmişlerdir.

1740 – Slav Kazakları Balıkesir’e gelmiş ve Manyas Gölü kıyılarına yerleşmişlerdir.

1856 – Tatar Türkleri Balıkesir’e yerleşmişlerdir.

1859 – Çerkez ve Gürcü boyları Balıkesir’e yerleşmişlerdir.

1864 – Hala Göçebe yaşayan ve nüfusu oldukça yoğun olan Yörük boyları zorla iskan ettirilmiştir.

1878 – Balkan ve özellikle Bulgaristan Muhacir Türkleri Balıkesir’e yerleşmeye başlamıştır.1910’lu yıllara kadar Balkanlardan göçler sürmüştür. Muhacir Türkler yanında Arnavut ve Pomaklar da gelmiştir.

1881 – Osmanlı genelindeki idari reformlar sonucu Karesi Vilayeti kurulmuş, bu reform bugünkü Balıkesir Vilayetinin idari köklerini oluşturmuştur.

1892 – Fransızlar’ın Osmanlıların elindeki Cezayiri işgal etmelerinden sonra Osmanlı hükümdarı seferberlik ilan etmiş ve Balıkesir ve özellikle doğu ilçelerden savaşa gidilmiştir.

1897 – Büyük Balıkesir depremi yaşanmıştır.

1912 – Boşnaklar Balıkesir’e yerleşmişlerdir.

1913 – Balıkesir’den geçen demiryolu hattı hizmete açılmıştır. Yani Balıkesir dünyaya 1913’te açılmıştır.

1914 – Büyük çekirge felaketi yaşanmıştır.

1919 – Sonrası: Daha çok Körfez ve Marmara kıyılarında yaşayan Rum, Yahudi ve Ermeniler Balıkesir topraklarından ayrılmışlardır. Bu ayrılmalar 1850’lerde başlamıştı. (1919 yılına kadar İç kesimlerde Türkler yoğunken, kıyı kesimlerde Rumlar yoğunluktaydı.)

1950 – Bulgaristan dan göçmenler gelmiştir.

1985 – Bulgaristan dan göçmenler gelmiştir.

(Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği -Manisa paylaşımından alınmıştır.)

Yazar: BALSAM

Balıkesir Stratejik Araştırmalar Merkezi, Balıkesir’i araştırmak ve var olan bilgileri teyit ederek kayıt altına almak üzere Balıkesirli teknokratlar tarafından Balıkesir merkezli kurulmuş bir düşünce kuruluşudur. Kısa adı BAL-SAM ve BALSAM’dır.

Dikkatini Çekebilir

Batı Anadolu’da Kuvayı Milliye Önderi: İbrahim Ethem Akıncı

BATI ANADOLU’DA KUVVAYI MİLLİYE MERKEZ KARARGAHI’NIN ÖNDERİ DEMİRCİ KAYMAKAMI İBRAHİM ETHEM’İN SINDIRGI’DAKİ EVLERİ BÜYÜK OLAN …