Anasayfa / Tarım, Çevre, Orman ve Hayvancılık / Balıkesir Ulus Dağı’nın Florası

Balıkesir Ulus Dağı’nın Florası

Ulus Dağı’nın Florası (Balıkesir/Türkiye)

Ulus Dağı 1769 metrelik zirvesi, Alaçam- Akdağ Tepesi(2089m) zirvesinden sonra Balıkesir’in 2. zirvesidir. Sarı Alan Yaylası yanı sıra dağın eteklerinde ikamet eden Karakeçili Yörükleri’ nin otlak/yaylakları ile önemli güzelliklere sahiptir. Bu yazımızda Ulus Dağının flora zenginliğinden bahsedeceğiz.

 

Ulus Dağı Odunsu Bitki Türleri

Araştırma alanı Balıkesir ilinin Ulus Dağı eteklerinde olan Sındırgı ve Bigadiç köyleri gözlemlendiğinde alanın büyük bir kısmında Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe (Karaçam) (600-1600m. rakım) taksonu hâkimdir. Bunun yanında Pinus brutia Ten. (Kızılçam) alanda hakim olan ikinci çam türüdür ve 300-600 (700) m’ ler arasında yayılış gösterir. Araştırma alanında üçüncü hâkim olan ağaçlar ise Quercus infectoria Olivier subsp. (Mazı Meşesi), Q. cerris L. subsp. Cerris(Saçlı Meşe), Q. pubescens Willd.(Tüylü Meşe) (500) 600-800 m’ ler arasında hâkimdir. Ayrıca çalışma alnının dere kenarlarında genellikle Fagus orientalis Libsky (Doğu Kayını) ve Populus alba L.(Kara Kavak) gibi odunsu türlerler yaygındır. Odunsu türlerin yanında bazı otsu ve çalı türleride alanda yer yer hâkimliğini gösterir.

Otsu, Çalı ve Soğanlı Bitkiler

Özellikler Mayıs Haziran aylarında yol kenarlarında Campanula lyrata Lam. subsp. Lyrata(Çan Çiçeği), Silene vulgaris (Moench) Garcke var. Vulgaris (Ecibücü, Gıvışgan otu) ve Cistus creticus L.(Murt, Laden) gibi taksonlar hâkimdir. Ayrıca Lathrus laxiflorus (Desf.) Kuntze subsp. Laxiflorus(Mürdümük), Trifolium campestre Schreb(Üçgül), T. arvense L. var. arvense, T. purpureum Loisel. var. purpureum, Moenchia mantica (L.) Bartl. subsp. Mantica(Dördüz Otu) ve Centaurea triumfettii All.(Acımık, Gelin Düğmesi) ise orman altı/orman açıklıklarında kısımlarda yaygın olarak bulunan otsu türlerdendir.

 

Soğanlı bitkilerden Ornithogalum nutans L.(Akyıldız), Crocus pulchellus Herb.(Güzlalasi), Asparagus acutifolius L.(Kuşkonmaz) ve endemik bir tür olan Muscari latifolium J.Kirk (Kaz Sümbülü) araştırma alanında yaygın olarak bulunur.

 

Bu çalışma 2010-2012 yılları arasında Özal GÜNER ve Ekrem AKÇİÇEK tarafından Ulus Dağı’nın (Balıkesir/Türkiye) florasını tespit etmek için yapılmıştır. Çalışma alanı P.H. Davis’in grid sistemine göre B2 karesinde yer alır. Örneklerin teşhis edilmesi sonucu, 63 familyaya ait 245 cins ve bu cinse ait 382 takson (264 tür, 77 alttür ve 41 varyete) tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 59’ı B2 karesi için yeni kayıttır ve 31’i ise endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı şöyledir; Akdeniz elementleri %16,7, Avrupa-Sibirya elementleri %13,5 ve İran-Turan elementleri %3,1 olarak tespit edilmiştir.

 

Makale; https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/111631/makaleler/6/1/arastrmx_111631_6_pp_101-113.pdf

 

Bu makaleyi okuyup derleyen Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Çetin’dir.

Yazar: Mustafa Çetin

Mustafa Çetin, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 'Orman Yüksek Mühendisi' olarak çalışmaktadır. Ormancılığın SosyoEkonomisi ve kırsal kalkınmayla ilgilenmekte olup Doğa ve Sındırgı yazıları ile Sindirgida.com sitemize katkı sağlayacaktır. Kendisinin Sındırgı ve çevresini tanıtan anlatan "Bir İlçede Tarih, Kültür ve Tabiat; Sındırgı" kitabı mevcuttur.

Dikkatini Çekebilir

Yörüklerin Toprak Küpler ile Sulama Sistemi

Yörüklerin doğal ve pratik yaşama metotlarından biri de toprak kaplar ile %100 su verimli sulama …